Wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden

Door naar onze website te surfen of hem te gebruiken, erkent u zonder beperking of voorbehoud, deze algemene gebruiksvoorwaarden en ons charter over de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

1 Verantwoordelijke uitgever en identiteit

De verantwoordelijke uitgever van de website www.stage.chocelise.be is Servotte ,  Yves, Zaakvoerder, Confiserie EliseKluizenhof(SGW) 13, 9170 Sint-Gillis-Waas .

Uitgeversmaatschappij van de website:

Confiserie Elise

Hoofdzetel: Kluizenhof(SGW) 13, 9170 Sint-Gillis-Waas

Type maatschappij – maatschappelijke vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Btw-nummer: BE0404.085.766

E-mail: info@stage.chocelise.be

Telefoon: +32 3 707 04 90

Technisch ontwerp van de website:

Hosting, ontwikkeling en realisatie van de website:

Victoria Agency

Telefoon: + 32 (0) 2 652 21 74

Hoofdzetel: Route de Genval 16D, 1380 Ohain.

Btw-nummer: BE0827040014

2. Algemene informatie

Confiserie Elise heeft deze website online gezet om zijn activiteiten voor te stellen. De informatie wordt verstrekt om een algemeen beeld te geven zonder dat ze noodzakelijk afgestemd is op een specifieke gebruiksbehoefte. Confiserie Elise kan ze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en bijwerken.

3. Intellectuele eigendom

  1. Alle illustraties en dragers (foto’s, video’s, logo’s, teksten, pdf-documenten …) op de website en alle elementen gecreĂ«erd voor de website en zijn algehele structuur, zijn eigendom van de onderneming en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan wetten die het auteursrecht beschermen vanaf het ogenblik dat ze ter beschikking gesteld worden van het publiek op deze website. De reproductie van documenten van de website is uitsluitend toegelaten voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privĂ©gebruik. Elke reproductie of elk gebruik van kopieĂ«n voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Confiserie Elise. In elk geval moet de toegelaten reproductie van informatie op deze website de adequate bron en eigendomsrechten vermelden.
  2. De mogelijke databanken op deze website zijn eigendom van Confiserie Elise. Het is verboden om een aanzienlijk kwalitatief of kwantitatief deel van databanken te extraheren of te hergebruiken, inclusief voor privédoeleinden.

4. Gebruik en verbintenis

  1. Elke bezoeker en gebruiker van de website van www.stage.chocelise.be die informatie verstrekt, stemt in met de volledige overdracht van de rechten met betrekking tot deze informatie en geeft Confiserie Elise de toestemming om er gebruik van te maken. De informatie die op deze manier aangeleverd wordt door de bezoekers wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. Wanneer de aangeleverde informatie echter persoonlijke gegevens zijn, wordt ze behandeld conform de wetgeving en het charter over de bescherming van persoonsgegevens dat van toepassing is op deze website.

         

5. Hyperlinks

  1. Confiserie Elise wijst formeel alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van sites waarnaar het links legt. Deze links worden voorgesteld aan de gebruikers van deze website. Gelieve de algemene voorwaarden en het charter over de bescherming van persoonsgegevens van deze websites te raadplegen om hun beleid te begrijpen. De gebruikers van de website beslissen zelf om de links aan te klikken. Confiserie Elise mag een link op zijn website op elk moment wijzigen of verwijderen.
  2. Indien u een link naar deze website wilt creëren, doet u dat bij voorkeur vanaf de startpagina www.stage.chocelise.be en vermeldt u hem. Indien u specifieke informatie wilt vermelden, moet u voor elke hyperlink de inhoud en de bron van de link vermelden. De informatie kan voor persoonlijke of privédoeleinden gebruikt worden. Commerciële of reclametoepassingen zijn uitgesloten. Wij staan niet toe dat websites die controversiële, pornografische en xenofobe informatie of informatie die de meeste mensen kan beledigen of kwetsen, verspreiden, hyperlinks naar onze website vermelden of invoegen.

6. Verantwoordelijkheid en waarschuwingen

  1. De beschikbare informatie op deze website is geacht correct te zijn op het moment dat ze gepubliceerd wordt op de website. Confiserie Elise garandeert echter niet dat deze Informatie juist is. U aanvaardt volledig de risico’s met betrekking tot de geloofwaardigheid die u eraan hecht.
  2. De maatschappij garandeert niet, zonder evenwel volledig te zijn, dat de website ononderbroken werkt en dat de servers die er toegang toe geven en/of sites van derden waarvoor hyperlinks verschijnen geen virussen bevatten.

7. Updates van wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden

Confiserie Elise kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment bijwerken. Bijgevolg raadpleegt u best regelmatig de recentste geldende gebruiksvoorwaarden.

8. Geldende wetgeving en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. Enkel de rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement van Brussel zijn bevoegd in het geval van geschillen over de website www.stage.chocelise.be of het gebruik ervan.

9. Contact

Voor al uw vragen over de gebruiksvoorwaarden van de website kunt u contact met ons opnemen per e-mail via het contactformulier, per telefoon op +32 3 707 04 90 of per brief naar het onderstaande adres:

Confiserie Elise

Kluizenhof(SGW) 13, 9170 Sint-Gillis-Waas

De auteursrechten op de elementen van de website www.stage.chocelise.be zijn eigendom van de oorspronkelijke maker.