Cookies en bescherming van de privacy

1. Wat houdt de bescherming van de privacy en het cookiebeleid in?

De verwerking van uw persoonsgegevens door Confiserie Elise is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De verordening trad op 24 mei 2018 in werking.

Over welke persoonsgegevens hebben we het? De gegevens die Confiserie Elise verzamelt over u persoonlijk en de manier waarop de onderneming ze gebruikt. Op onze website gebruiken we ook cookies. Raadpleeg voor meer informatie punt 3 van deze pagina over het cookiebeleid.

Door onze formulieren in te vullen en onze website te bezoeken, geeft u Confiserie Elise toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in dit privacybeleid. Confiserie Elise mag de volgende persoonsgegevens verzamelen en opslaan:

uw naam, voornaam, geslacht, telefoonnummer, e-mail- en postadres; uw vraag over uw verzoek; andere gegevens die u ons verstrekt.

Al deze informatie wordt hierna aangeduid als “PG” voor persoonsgegevens.

2. Privacybeleid en gegevensverwerking

a. Verantwoordelijke van de gegevensverwerking

Confiserie Elise is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens. Alle juridische informatie over ons vindt u in onze wettelijke vermeldingen.

b. Verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens waartoe wij toegang hebben, kunnen op de volgende manieren verzameld worden:

Р      u heeft deze rechtstreeks aan ons gecommuniceerd in een uitwisseling van mondelinge of schriftelijke informatie;

Р      via de formulieren op deze site;

Р      wanneer u een account aanmaakt;

Р      wanneer u een goed of dienst koopt;

Р      wanneer u contact met ons opneemt;

Р      wanneer u onze website, mobiele applicaties en socialemediapagina’s gebruikt;

Р      wanneer wij deze hebben verkregen door gereglementeerde toegang tot authentieke openbare bronnen.

Al deze bronnen worden aangevuld door het gebruik van cookies (zie punt 3 van deze pagina over het cookiebeleid).

Dit privacybeleid garandeert dat uw PG verzameld en verwerkt worden in volledige overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving, hoofdzakelijk de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van PG, alsook de EU-verordening 2016/679 die sinds 24 mei 2018 van toepassing is.

c. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Confiserie Elise verzamelt en verwerkt PG alleen voor specifieke en beperkte doeleinden die verband houden met zijn directe activiteiten om optimale communicatie met zijn klanten en gebruikers van zijn website te garanderen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die systematisch en met uw voorafgaande toestemming voorgesteld worden: om een nieuwsbrief te ontvangen, een product te kopen, deel te nemen aan een wedstrijd, deel te nemen aan een promotie-evenement, informatie te delen enz. Maar we gebruiken ze ook voor prospectiedoeleinden en voor situaties waarin de wet dit vereist. Bijvoorbeeld, in een contractuele context, afhankelijk van de aard van onze dienstverlening, kunnen wij uw persoonsgegevens of factuurgegevens vermelden.

Confiserie Elise verwerkt persoonsgegevens:

 • ¬† Om zijn wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen;
 • ¬† Om zijn klanten op de hoogte te houden van zijn activiteiten;
 • ¬† Om zijn activiteiten op zijn website en in de pers te promoten.

company_name} verwerkt ook gegevens voor het beheer van servers en de website, alsook voor statistische analyses en historische studies van zijn activiteiten.

d. Bewaartermijn van uw gegevens

Confiserie Elise bewaart uw PG alleen zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor deze doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

e. Communicatie, veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Sommige van uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan overheidsinstanties of onze onderaannemers, die in onze naam of voor onze rekening handelen, met het oog op de verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Naast deze wettelijke verplichtingen verbindt Confiserie Elise zich ertoe om nooit persoonlijke gegevens aan derden mee te delen buiten de voorwaarden van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van PG.

Confiserie Elise zorgt ervoor dat onderaannemers hetzelfde niveau van bescherming van PG garanderen als het zichzelf oplegt en eist een contractuele garantie van onderaannemers dat zij uw gegevens uitsluitend voor het toegestane doel verwerken, met de vereiste discretie en veiligheid. Deze informatie mag enkel gedeeld worden met uw toestemming en op voorwaarde dat elke partner een overeenkomst met ons aangaat.

Wij implementeren en actualiseren voortdurend administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

f. Recht van toegang, rechtzetting en verzet

Confiserie Elise laat u toe de controle over uw PG te behouden. U kunt uw verzoek per post of per e-mail versturen, u kunt te allen tijde uw rechten doen gelden in overeenstemming met EU-verordening 2016/679 Art. 15, om een rechtzetting (Art. 16), verwijdering (Art. 17), beperking van de verwerking (Art. 18), overdraagbaarheid (Art. 20), bezwaar (Art. 21) aan te vragen, niet onderworpen te zijn aan automatische profilering (Art. 22) en uw toestemming voor het gebruik van uw PG in te trekken.

3. Cookiebeleid

a. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat van de server van de website die u bezoekt komt en op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat gezet wordt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser herkend wordt wanneer u de website bezoekt of bij latere, herhaalde bezoeken.

De inhoud van een cookie bestaat over het algemeen uit de naam van de server die de cookie plaatste, een vervaldatum en een unieke versleutelde code. De verzamelde en opgeslagen informatie in een cookie wordt verwijderd wanneer ze niet langer nodig is voor het beoogde doel.

Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website (een cookie onthoudt bvb. de taalvoorkeur van de gebruiker). Ze onthouden namelijk uw voorkeuren, zorgen ervoor dat u bij latere bezoeken sneller toegang krijgt tot de site en dat uw bezoeken vlotter verlopen.

Ze helpen u ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website relevanter te maken voor de bezoeker en om de site af te stemmen op de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

b. Toestemming voor het gebruik van cookies

Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U kunt hierop altijd later terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Met het waarschuwingsbericht op de startpagina kunt u uw toestemming geven voor ons cookiebeleid. Als u geen toestemming geeft, heeft u nog toegang tot de openbare gedeelten van de site, maar bepaalde functies zijn dan beperkt of onmogelijk.

c. De verschillende soorten cookies

 1. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het browsen

Deze cookies zijn noodzakelijk om een website te kunnen bezoeken en bepaalde delen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies bevatten geen andere persoonlijke gegevens dan het IP-adres, dat noodzakelijk is om op het internet te kunnen surfen.

Ze maken het mogelijk om:

  1. te navigeren tussen de verschillende pagina’s binnen de website en makkelijker terug te keren naar de vorige pagina’s;
  2. formulieren in te vullen;
  3. uw identiteit op een veilige manier te controleren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens bij de aanmaak van een persoonlijk account.

Deze cookies kunt u beheren via de instellingen van uw browser. Als u deze cookies weigert, is het echter mogelijk dat sommige delen van een website niet naar behoren functioneren.

 1. Functionele cookies

Deze cookies vergemakkelijken en analyseren het functioneren van websites en maken het gebruik ervan aangenamer en persoonlijker.

Ze maken het nl. mogelijk om:

  1. de diensten te personaliseren door uw voorkeuren bij te houden (taal, munteenheid, woonplaats, navigatiegegevens …);
  2. te voorkomen dat u bij elk bezoek van de website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren;
  3. informatie te verzamelen die u op onlineformulieren heeft ingevuld;
  4. statistieken bij te houden (bvb. het aantal unieke bezoekers);
  5. het gebruik van de site en de populariteit van de pagina’s te analyseren.
 1. Cookies van derden

Als u een website bezoekt, kunnen socio-demografische en profielgegevens worden verzameld en worden anoniem opgeslagen in een commerci√ęle cookie. Deze commerci√ęle cookies worden ge√Įnstalleerd door adverteerders wanneer ze hun advertentie verspreiden. Deze externe adverteerders worden op de hoogte gebracht van uw bezoek aan de site, maar uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Ze maken het mogelijk om:

  1. te voorkomen dat u steeds opnieuw dezelfde advertenties te zien krijgt;
  2. de doeltreffendheid van de verschillende marketingacties te meten;
  3. de reclame op de website te personaliseren.
 1. Cookies voor sociale media

Het is noodzakelijk om deze cookies te gebruiken als u de inhoud van een website wilt delen met uw netwerk en vrienden. Ze zorgen ervoor dat u uw navigatie op andere sites kunt volgen en een overzicht met uw interesses kunt opstellen. Dit kan gevolgen hebben voor de weergegeven inhoud en berichten op andere websites die u bezoekt. Als u deze categorie van cookies niet accepteert, kunt u deze tools om inhoud te delen niet gebruiken of zelfs niet weergeven.

 1. Trackingpixels

Met de trackingpixel kunnen platformen (meestal sociale netwerken of webmaildiensten: Facebook, Google, Twitter …) het publiek van een site kwalificeren door het te koppelen aan hun eigen informatie. Met deze pixels kunnen platformen, als u er gelijktijdig mee verbonden bent, uw surfactiviteiten op de site volgen en een overzicht met uw interesses opstellen. De algemene voorwaarden van de betreffende platforms zijn van toepassing op deze gegevens. Ze zijn anoniem en leiden niet tot de identificatie van u als persoon. Verder stellen ze relevante inhoud voor in overeenstemming met uw interesses die gekoppeld zijn aan uw consumptiegewoonten op de site.

 1. De cookies die gebruikt worden op de site www.stage.chocelise.be
Soorten cookies Naam Oorsprong Doel Vervaltijd
Functionele – statistische cookie _ga Google Analytics Statistiek 14 maanden
Functionele – statistische cookie _gat Google Analytics Statistiek 24 uur
Functionele – statistische cookie _gid Google Analytics Statistiek 1 dag
Functionele cookie cookie_victoria_accepted Website De cookiebanner verbergen 1 maand

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen zodat we onze site kunnen verbeteren. De uitwisseling van gegevens met andere Google-services is uitgeschakeld en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Als u het Analytics-script volledig wilt blokkeren, kunt u de plug-in downloaden waarmee u zich kunt uitschrijven voor Google Analytics[1] . Door deze plug-in wordt uw bezoek niet opgenomen in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Mailchimp

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken we uw e-mailadres en uw voor- en achternaam om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Confiserie Elise maakt gebruik van een externe e-mailserviceprovider, MailChimp, om u e-mails te sturen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen of door in de e-mails die wij u sturen te klikken op de link “uitschrijven”.

U kunt meer informatie krijgen over de algemene voorwaarden van het privacybeleid van Mailchimp[2] . MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en verkreeg een certificaat met betrekking tot EU-VS-privacyschild (Privacy-Shield), wat inhoudt dat een adequaat beschermingsniveau voor de verwerkte persoonsgegevens wordt gegarandeerd.

e. Beheer van cookies

Wij kunnen niet garanderen dat u toegang krijgt tot alle diensten op onze website als u weigert cookies op te slaan.

In uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Hoe u cookies in- of uitschakelt en verwijdert, hangt af van uw apparaat en webbrowser.

U kunt uw browsersoftware zo configureren dat:

Р      cookies op uw apparaat opgeslagen worden of dat ze systematisch of afhankelijk van de maker ervan geweigerd worden;

Р      u regelmatig kunt kiezen om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op uw apparaat wordt opgeslagen.

4. Wijziging van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving of om het aan te passen aan onze praktijken. We vragen u daarom om het regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://mailchimp.com/en/legal/privacy/